Địa chỉ: 5A, Nguyễn Ái Quốc, Tổ 4, Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa
Email: innhungpham@gmail.com – nhungdesign753@gmail.com
Điện thoại: 0908 717 453 – 033 5532057