In folder

Qui cách sản phẩm

  • Kích thước thành phẩm : Thường là kích thước 22 x 31cm, tai gấp 7cm.
  • Qui cách: In 4màu, cấn cắt, gia công thành phẩm, cán màng mờ.
  • Chất liệu: Bristol/Couche 280gsm