Vé giữ xe

Thông số:

  • Chất liệu giấy: Fort 70 GSM
  • Số mặt in: 1 mặt
  • Đóng cuốn bấm kim 100 tờ/cuốn
  • Đóng số nhảy: Có/không
  • Chạy răng cưa: 2 đường
  • Thời gian: 4 – 5 ngày